Det finns inga allmänna bokningsobjekt, fler objekt kan vara synliga efter inloggning.